ASTREE

Ruelle de Bourg, 7
1003 Lausanne

t: 021 544 27 97
e: info@astree.ch

ASTREE

Acționăm pentru apărarea demnității și pentru protecția victimelor tuturor formelor de traficare și de exploatare.

Acțiunile noastre vizează coordonarea procesului de preluare a victimelor și cuprinde patru elemente principale: identificarea, cazarea, îngrijirea și reprezentarea intereselor victimelor.

Identificarea victimelor

  • Serviciu de îngrijire necondiționată cu spații de întâlnire, internet café și consultări pentru femeile imigrante
  • Activități de informare și de sensibilizare în materie de trafic de persoane pentru rețeaua de parteneri

Cazare

  • Cazare de urgență pentru victimele traficului de persoane în adăposturi cu 6-10 locuri, cu personal disponibil 24 h/24 h.
  • În caz de structură completă, trimiterea victimelor către structurile de cazare partenere

Îngrijire și sprijin

  • Sprijin pentru victime, începând cu perioada de reflecție pentru depunerea plângerii și până la punerea în aplicare a soluțiilor de integrare pe termen lung
  • Direcționarea victimelor spre serviciile medicale, sociale, juridice competente sau spre soluțiile de formare, de căutare a unui loc de muncă sau de integrare adaptate propriilor necesități.
  • Evaluarea unei posibile întoarceri în țară împreună cu victima, în acord cu serviciile specifice

Reprezentarea intereselor, comunicare și documentare

  • Acțiuni de reprezentare a intereselor și de comunicare în colaborare cu organizațiile naționale și internaționale relevante pentru îmbunătățirea standardelor de protecție a victimelor
  • Gestionarea unui sistem informatic de colectare a datelor, redactarea rapoartelor periodice și anuale

Cu sprijinul Cantonului Vaud și al Confederației Elvețiene

Program serviciu de recepție: Fără programare: marți de la 10:00 la 12:00;  joi de la 13:00 la 15:00

Cu programare la telefon: 021 544 27 97

 

Traduction: Alexandra Spatariu (Translators without Borders)

Romanian